Đặt phòng

Check in
Check out

Other Detail

 • Pool View Family Villa 1
  5,625,000 VNĐ
  Pool View Family Villa 1
  Chi tiết
 • Front beach villas 1
  2,925,000 VNĐ
  Front beach villas 1
  Chi tiết
 • Garden View Family Building Room 1
  3,375,000 VNĐ
  Garden View Family Building Room 1
  Chi tiết
 • Garden View Superior Room 1
  1,575,000 VNĐ
  Garden View Superior Room 1
  Chi tiết
 • Pool View Superior Room 1
  1,687,000 VNĐ
  Pool View Superior Room 1
  Chi tiết
 • Garden View Deluxe Room 1
  1,912,000 VNĐ
  Garden View Deluxe Room 1
  Chi tiết
 • Pool View Deluxe Room 1
  2,025,000 VNĐ
  Pool View Deluxe Room 1
  Chi tiết
 • Garden View Luxurious Room 1
  2,250,000 VNĐ
  Garden View Luxurious Room 1
  Chi tiết
 • Garden View Luxurious Villas 1
  2,475,000 VNĐ
  Garden View Luxurious Villas 1
  Chi tiết
 • Giường Phụ
  560,000 VNĐ
  Giường Phụ
  Chi tiết
 • Garden View Standard Building 1
  135,000 VNĐ
  Garden View Standard Building 1
  Chi tiết

Booking Summary

 • Check in: 19/08/2017
 • Check out 20/08/2017
 • Adult:
 • Child:

Extra Services
 • VNĐ 100

Thông tin khách hàng

Tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản..

Đặt phòng thành công!

Thông tin chi tiết đã được gửi vào email của bạn
Chúng tôi sẽ liên lạc sớm với bạn