Đặt phòng

Check in
Check out

Other Detail

 • Pool View Family Villa
  5,750,000 VNĐ
  Pool View Family Villa
  Chi tiết
 • Front beach villa
  2,990,000 VNĐ
  Front beach villa
  Chi tiết
 • Garden View Family Building Room
  3,450,000 VNĐ
  Garden View Family Building Room
  Chi tiết
 • Garden View Superior Room
  1,610,000 VNĐ
  Garden View Superior Room
  Chi tiết
 • Pool View Superior Room
  1,725,000 VNĐ
  Pool View Superior Room
  Chi tiết
 • Garden View Deluxe Room
  1,955,000 VNĐ
  Garden View Deluxe Room
  Chi tiết
 • Pool View Deluxe Room
  2,070,000 VNĐ
  Pool View Deluxe Room
  Chi tiết
 • Garden View Luxurious Room
  2,300,000 VNĐ
  Garden View Luxurious Room
  Chi tiết
 • Garden View Luxurious Villa
  2,530,000 VNĐ
  Garden View Luxurious Villa
  Chi tiết
 • Giường Phụ
  575,000 VNĐ
  Giường Phụ
  Chi tiết
 • Garden View Standard Building Room
  1,380,000 VNĐ
  Garden View Standard Building Room
  Chi tiết

Booking Summary

 • Check in: 08/12/2019
 • Check out 09/12/2019
 • Adult:
 • Child:

Extra Services
 • VNĐ 100

Thông tin khách hàng

Tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản..

Đặt phòng thành công!

Thông tin chi tiết đã được gửi vào email của bạn
Chúng tôi sẽ liên lạc sớm với bạn